Refritech Co., LTD.
Refritech Search
Site Map

จำหน่ายอะไหล่ เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องทำความเย็นของต่างประเทศ และ
ในประเทศ ทั้งส่งได้ทันทีและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์วัด และควบคุม
อุณหภูมิ วาลว์แอมโมเนีย วาลว์น้ำ สำหรับระบบปรับอากาศ เครื่องอัดน้ำยา
(compressor) และชุดทำความเย็นสำเร็จรูป เป็นต้น

 
247/102 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ : +66 (0) 2090 2355 (อัตโนมัติ), โทรสาร +66 (0) 2090 2355 ต่อ 101
e-mail : sales@refritech.co.th