ต้องการอะไหล่เครื่องทำความเย็น นึกถึงรีฟริเทค

จำหน่ายอะไหล่ เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องทำความเย็นของต่างประเทศ และในประเทศ ทั้งส่งได้ทันทีและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์วัด และควบคุมอุณหภูมิ วาลว์แอมโมเนีย วาลว์น้ำ สำหรับระบบปรับอากาศ เครื่องอัดน้ำยา (compressor) และชุดทำความเย็นสำเร็จรูป เป็นต้น

Spare Parts & Products

รีฟริเทค เราจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์ทำความเย็น อาทิ อุปกรณ์วัด และควบคุมอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Products & service

เรามีบริการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำความเย็น ตรวจเช็ค, แก้ไข ให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Event & Activity

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รีฟริเทค จำกัด

ต้องการอะไหล่เครื่องทำความเย็น นึกถึงรีฟริเทค

จำหน่ายอะไหล่ เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องทำความเย็นของต่างประเทศ และในประเทศ ทั้งส่งได้ทันทีและนำเข้าจากต่างประเทศ