refritech

บริษัท รีฟริเทค จำกัด

          บริษัท ดำเนินธุรกิจทางด้านจำหน่ายอะไหล่ เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ของต่างประเทศ และในประเทศ ทั้งส่งได้ทันทีและนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องการรับบุคลากร ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

Sales Supervisor - 1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี และต้องมียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ ด้านแนะนำและขายอุปกรณ์ รวมทั้งอะไหล่ของเครื่องทำความเย็น ระบบทำความเย็น

Sales Engineer / Sales Executive - 1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี และต้องมียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ ด้านแนะนำและขายอุปกรณ์ รวมทั้งอะไหล่ของเครื่องทำความเย็น ระบบทำความเย็น

ผู้จัดการโรงงาน - 1 อัตรา

คุณสมบัติ

*** ปฏิบัติงานที่โรงงาน กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ตั้งอยู่ที่ลำลุกกาคลอง 8, 14 จ.ปทุมธานี ***

 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ประสบการณ์ในสายงานการบริหารงานผลิตอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Microsoft Office, Internet ได้ดี
 • มีความสามารถในการดูแบบ อ่านแบบงานผลิตได้ดี
 • มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

รองผู้จัดการแผนกการเงิน - 1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 30 -45 ปี
 • ปริญญาตรี - โท ด้านบัญชี/การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการบันทึกและตั้งงบประมาณผ่านระบบโปรแกรม Express หรือโปรแกรมบันทึกบัญชีอื่นๆ
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการตัดสินใจ และทำงานเชิงรุก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

Software Engineer - 1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานเขียนโปรแกรม
 • พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน และเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับหมอบหมาย
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, php
 • สิ่งที่ต้องใช้ในการทำงาน WCF, Protocol, GUI, XML, OOP ควรมีความรู้พื้นฐาน

Embedded Engineer - 1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานการออกแบบ ผลิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์
 • สามารถแก้ไขปัญหาในระบบ Control ทั้ง Hardware และ Software
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในงานเขียนโปรแกรม (Firmware) 
 • สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และสามารถทำงานล่วงเวลาในกรณีที่จำเป็นได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า และวงจรอิเล็คทรอนิกส์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และทดสอบผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบวงจร (PCB) Micro Controller (STM32)
 • เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ (Firmware, Modbus)
 • ติดตั้ง, ทดสอบ, และแก้ปัญหา Hardware, Firmware, Software ของผลิตภัณฑ์
 • ติดต่อประสานงานและสนับสนุนภายในองค์กรและภายนอกองค์กรตามความจำเป็น

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานมาที่

บริษัท รีฟริเทค จำกัด
12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ : +66 (0) 2184 0055 (อัตโนมัติ), โทรสาร : +66 (0) 2184 0065

e-mail : sales@refritech.co.th