Spare Parts & Products

     จำหน่ายอะไหล่ เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องทำความเย็นของต่างประเทศ และในประเทศ ทั้งส่งได้ทันทีและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์วัด และควบคุมอุณหภูมิ วาลว์แอมโมเนีย วาลว์น้ำ สำหรับระบบปรับอากาศ เครื่องอัดน้ำยา (compressor) และชุดทำความเย็นสำเร็จรูป เป็นต้น