บริการล้างตะกรัน

มีบริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale) ช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
ทำไมต้องล้างตะกรัน
  1. เพราะทำให้ Condenser สามารถระบายความร้อนดีขึ้น ลดอุณหภูมิน้ำยาได้ดีขึ้น
  2. ทำให้อุณหภูมิห้องเย็นเย็นขึ้น
  3. ช่วยยืดอายุเครื่องจักรในระบบทำความเย็น (ไม่ทำงานหนัก)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)
บริการล้างตะกรันเครื่องจักร (Descale)